fbpx
Organisatsioonikultuurist – kui kõrge on usaldus sinu tiimis?

Organisatsioonikultuurist – kui kõrge on usaldus sinu tiimis?

Raamatu „How to coach your team“ autorid Jowitt, Holton ja Jones on kokku pannud lihtsad väited, mille abil saab kraadida terve ettevõtte või ühe osakonna usaldustaset. Need 6 väidet on seotud igale inimesele oluliste väärtustega nagu vabadus, ausus ja avatus, kuuluvustunne, üksteise abistamine ja märkamine.

Tõenäoliselt ei ole usaldusmäär jääv ja konkreetne vaid pidevalt ajas muutuv, sõltuvalt iga tiimi liikme tegutsemisest. Ometigi on alljärgnev kiire harjutus sobiv, et korraks peatuda, analüüsida ja sellest oma järeldus teha. Võibolla isegi konkreetne samm astuda.

Harjutus: Mõtle oma tiimi või töökoha peale ja kraadi 1-5 skaalal (1- ei nõustu üldse, 3- nõustun osaliselt, 5 –nõustun täielikult)

Tiimi (organisatsiooni) liikmed…

… peavad kinni oma lubadustest ja kokkulepetest

… jagavad ideid avatult ja kuulavad teisi selleks, et mõista

… aitavad üksteist ja mõistavad, et kogu kollektiiv on üksteisest sõltuv (ühise eesmärgi nimel)

… on ausad ja valmis oma vigu tunnistama

… märkavad (tunnustavad) üksteise head tööd

… kaasavad kõiki tiimi liikmeid ning hindavad neid nende tugevate külgede järgi

Kuidas sul läks? Palju punkte kokku tuli? Raamatu autorid loevad heaks tulemuseks skoori, mis jääb 21-30 punkti vahele

Kuidas siit edasi minna?

Kui skoor on hea, siis saad ennast õnnitleda ja ilmselt tunned ka ise, et teed tööd tiimis, kellega võib teha suuri tegusid. Kui skoor on keskmine või madal, on sul võimalus ise tiimi usaldusmäära kasvatada, justnimelt läbi eelmainitud väärtuste.

Esmalt ole veendunud, et ise kokkuleppeid täidad ja oma lubadustest kinni pead. Seejärel vaata ringi – probleemsed teemad tuleb tuua lauale avalikuks arutlemiseks, vaiba alt välja. Ja kas märgid ära (väljendad sõnades) tiimikaaslaste tehtud tööd – lihtsam on märgata eksimusi kui seda, mis hästi (see on ju tema ülesanne, võime siinkohal mõelda). Ometigi on selline märkamine vajalik – nii tekib koostöisus ja tahe edasi tegutseda. Oluline on võtta ka hetki, kus iga tiimi liige saaks oma arvamust öelda ja olla kuuldud, ilma kolleegide poolsete juurde selgitamiste, õigustamiste või vabandamisteta. Nii õpime kuulama ja mõistma tiimi liikmete soove ja vajadusi ja nopime kuuldust välja olulise, mida ise oleme valmis uutmoodi tegema.

Loomulikult on mõtteid ja võtteid veelgi enam, aga tähtis on leida 1 või 2 sammu, millest alustada, mitte liiga pikka nimekirja koostada, mis peagi ununeb.

PS! Kas teadsid, et üks viis tiimis usaldust märgata on ka naer. Kolleegiga jagatud naer on ühtsuse ja usalduse märk – me ei naera kolleegiga, keda me ei usalda.