fbpx
Tuleviku töötaja ehk täna on homme

Tuleviku töötaja ehk täna on homme

Viimaste aastakümnete tööelu muutused on olnud rekordiliselt kiired. Robotid teevad juba ära lihtsamad ja rutiinsemad tööülesanded ning inimestele jäävad alles need, mis annavad võimaluse oma sisemist potentsiaali kasutada. Uueks kohustuslikuks mõtteviisiks on saamas elukestev õppimine. Kui sa ajaga kaasas ei käi, jääd sellest lihtsalt maha.

Õnneks on 21. sajandil võimalik targalt tegutsedes elada paremini kui kunagi varem. Tänu teadlaste uuringutele on sõna andekus asendunud oma tugevuste teadvustamise ja arendamisega. On välja uuritud, et nii eneseusku, tahtejõudu kui ka mõtlemist saab treenida. Ja seda suudab igaüks, kes on valmis selle nimel järjepidevalt pingutama.

Tööelu uues kuues

Tööl ei pea täna enam käima samadel põhjustel nagu varem. Vajame süüa ja katust pea kohale, aga kõik muu on tänapäevane luksus, ilma milleta on võimalik kenasti elada. Reisid, uued tehnoloogia vidinad, lai garderoob, restoranikülastused jms on vaid kirss tordil, mida raha eest saab. Pigem soovime täna olla ise otsustajad ja oma aja peremehed, mida näitab ka kasvav trend. Aina enam tehakse kaugtööd väljaspool kontorit või valitakse paindlikum tööaeg, mis peab sobituma eraeluga. Ka oma teenuse müümine tööandjale on saamas üsna tavapäraseks.

Uus aeg nõuab uusi oskusi. Väidetavalt on selle sajandi olulisemad oskused loovus ja uudishimu, koostöö ja suhtlemine, initsiatiivi võtmine ning probleemi lahendamine ja julgus katsetada ning ebaõnnestuda. Kui senini on olnud valdav arusaam, et suhtlemise ja probleemide lahendamise õpime elu jooksul iseenesest ära, siis tänaseks teame, et nende oskuste õppimisse on vaja oluliselt rohkem panustada. Igas valdkonnas saab targemaks, kui minna süvitsi. Ja õnneks jätab tehnoloogia areng meile ka selleks rohkem aega ning tekitab vajaduse.

Uus hoiak

Inimestena ei tunne me iseennast veel piisavalt hästi ega julge ennast veel tööl kehtestada. Oleme kinni ülemuse ja alluva rollides, kuigi parima suhte eelduseks on selle toimimine võrdsel tasandil. Selleks on vaja lisaks kindla töölõigu tundmisele ennast ka selgelt väljendada, võtta isiklik vastutus, julgeda oma vigu tunnistada ja antud lubadustest rangelt kinni pidada.

Lisaks eelnevatele oskustele on oluline tunda ka oma väärtushinnanguid, tugevusi ja vajadusi. See on kasulik mõlemale poolele: nii meile kui ka tööandjale. Kui suudame paremini määratleda tööülesande koos oma ootustega ning tööandja teab, milleks me võimelised oleme, on lihtsam kokku leppida ka töötulemustes ja -tasus.

Mõlemapoolne kasu, selged kokkulepped ja usalduslik suhe on aluseks lähitulevikus oma ala eksperdina töötamisel, iseendale sobivas töövormis. Arendades ennast nii oma valdkonna kui ka tänapäeva oskuste osas, kasvavad sinu teadmised ning tuntus ja nii oskad ka oma töö eest õiglast tasu küsida.